IK ZOEK HULP

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de extra zorg voor een thuiswonend kind. U kunt dan hulp in de huishouding aanvragen. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

3

Hoe werkt hulp bij het huishouden?

Woont u in Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel of Panningen? Dan verzorgt de Zorgcoöperatie Peel en Maas de hulp bij het huishouden. Dit betekent snellere en meer vertrouwde dienstverlening voor u als inwoner.

3

Bij wie moet ik zijn?

De dorpsondersteuner is het eerste aanspreekpunt voor de hulp bij het huishouden. Zij regelt de hulp via betaalde krachten, die vaak uit de eigen omgeving komen. Op deze manier blijven we oog houden voor elkaar en kunnen we op tijd extra hulp inschakelen als dat nodig is.

Zo werkt het in de praktijk

U merkt dat u moeite heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U neemt dan contact op met de dorpsondersteuner. De dorpsondersteuner komt bij u op bezoek en bespreekt dan:
• wat nodig is;
• wat u zelf kunt regelen met hulp van uw directe omgeving;
• welke andere hulp er in uw dorp en de gemeente wordt aangeboden;
• welke aanvullende professionele hulp u nog nodig heeft.

3

Als u inderdaad hulp nodig heeft, bepaalt de dorpsondersteuner samen met u hoeveel uur huishoudelijke hulp per week gewenst is. U krijgt hulp via een medewerker van een zorgorganisatie of via een zelfstandige hulp. De dorpsondersteuner vertelt u over de mogelijkheden.